CONDICIONS D'ÚS

1. POLÍTICA D'ENTREGA I DEVOLUCIÓ DELS PRODUCTES

Els productes comercialitzats a OSPI, són plats cuinats i altres aliments, és a dir, es tracten de productes peribles, amb un limitat període de temps per al consum, i amb unes condicions de conservació determinades que s'han de mantenir en tot moment.< /p>

Tenint en compte el caràcter perible dels productes comercialitzats als punts de venda que operen sota la marca OSPI, el comprador no tindrà dret a tornar els productes una vegada els retiri de la botiga escollida o bé li siguin lliurats al seu domicili.

En el moment del lliurament de la Comanda, el comprador haurà d'examinar els productes, comprovant que aquests es troben en bon estat i que es corresponen amb la Comanda realitzada a través de la web. Un cop rebuda, comprovada i acceptada la comanda, el comprador no podrà tornar cap producte.

La política de devolució indicada es fonamenta en el caràcter perible dels productes disponibles a través del web www.restaurantospi.com, i a fi de garantir les adequades condicions higienicosanitàries d'aquests productes i que aquests mantinguin intactes els seus propietats en el moment de la devolució.

OSCAR PEDRA GOMEZ. no serà responsable en cap circumstància per pèrdues o danys que sorgeixin per la selecció inadequada o l'aplicació o ús incorrectes d'un producte.

2. CANCEL·LACIÓ DE LA COMANDA