Declaració d'accessibilitat

OSCAR PIEDRA GOMEZ s'ha compromès a fer accessible el vostre lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils, pel qual es trasposa a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell.
La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web www.restaurantospi.com.

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web està parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 1. Falta de conformitat amb el RD 1112/2018
  • A causa de l'automatització d'algunes de les publicacions podrien haver-hi pàgines amb un incorrecte anidament d'etiquetes HTML.
  • Hi ha documents en format PDF que no compleixen amb la normativa existint en alguns d'ells, una alternativa textual HTML que compleix la normativa.
  • Podrien existir errors puntuals d'edició en alguna pàgina web.
 2. Càrrega desproporcionada
  • No aplica.
 3. Contingut que no entra dins l'àmbit de la legislació aplicable
  • Fitxers ofimàtics en PDF o altres formats, així com aplicacions publicades abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment tots els requisits d'accessibilitat.
  • Continguts multimèdia en directe.
  • Contingut multimèdia pregravat de base temporal del ple i rodes de premsa, o publicat abans de l'entrada en vigor del Reial Decret.
  • Serveis de mapa i cartografia en línia.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT

La present declaració va ser preparada l'11 d'abril de 2023 i està basada en els informes d'accessibilitat web de l'Observatori d'Accessibilitat.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Pot fer comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2 del RD 1112/2018) com ara:

Les comunicacions seran rebudes i tractades per OSCAR PIEDRA GOMEZ.

PROCEDIMENT D'APLICACIÓ

Es posarà en marxa un procediment d'aplicació adequat i eficaç a què s'ha de recórrer en cas que la resposta a la comunicació o la sol·licitud sigui insatisfactòria.

CONTINGUT OPCIONAL

Aquest lloc web: