*Codi de validació
AntiRobotsAntiRobotsAntiRobotsAntiRobots
Per tal que sigui possible l'enviament d'aquest formulari cal que accepti la nostra Política de protecció de dades
Segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades facilitades en aquest formulari, podran ser incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal, responsabilitat de Òscar Piedra Gómez domiciliada a Carrer Estació, 4, 08650 de Sallent (Barcelona), amb la finalitat és remetre-li informació comercial sobre productes i serveis de la nostra empresa, i empreses associades. Si no desitja que les seves dades siguin utilitzades amb aquesta finalitat, li preguem marqui aquesta casella.

També hem informar-lo que si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, ha de remetre una comunicació escrita a, Òscar Piedra Gómez a l'adreça indicada, per sol·licitar l'actuació corresponent als referits efectes, adjuntant còpia del seu Document d'Identitat o altre document legalment admès.
, marcant aquesta casella

Càterings


El restaurant Ospi, ofereix el servei de càtering per tots els dies de la setmana i celebracions privades. Cal saber però, que només es duen a terme aquells serveis de càtering que es poden satisfer a la perfecció.

Tenint en compte aquestes limitacions, el Restaurant Ospi, ofereix la possibilitat de desplaçar el seu equip, tant de cuiners com de servei de taula per a la realització de festes i celebracions, així com fer el muntatge i la preparació del espais on tindran lloc els convits.
També oferim càtering diari a empreses, amb servei de transport d'entrega i recollida, tots els dies laborables i posibilitat de servir el servei en dies festius o coffe breack, el servei d'entrega es fà amb isotermics de fred i calor que es deixen a l'empresa per garantir la conservació i temperatura dels aliments.
Els nostres productes són controlats periòdicament pel laboratori Calitec de Barcelona per garantir la màxima qualitat del producte.
La nostra empresa està cobertab pel Departament de Salut amb els registres 26.10936/B i NRSIPAC 26.06413/cat.